Ministranti-Zábřeh

    Domů            O nás             Materiály            Fotogalerie            Farnost    Naši patroni

Dominik Savio Don Bosco

Dominik Savio

Aktuality
Termíny
Kluci
Povídání

Don Bosco

Aktuality
Termíny
Kluci
Povídání
Fotogalerie
Videogalerie

sv. Dominik Savio

Postavení: student

Úmrtí: 1857

Patron: mládeže a jejích skupin

Životopis

Za svého duchovního vůdce si zvolil Jana Boska, aby z něj učinil krásný šat pro Boha. Měl žhavou touhu stát se svatým. V tom viděl Boží vůli. Naplněn láskou působil nevtíravým způsobem, byl milým společníkem, jenž vedl druhé k nebi. Měl rád skutky sebezáporu. Své oči držel na uzdě. Na dotaz, k čemu je má, odpověděl: "Abych jimi viděl Matku Boží, až mi Bůh dá milost vejít do nebe." K ní šířil úctu na zemi a ve svátosti oltářní se často spojoval s jejím Synem.

Modlitba

Všemohoucí Bože, Ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem povzbuzují k lepšímu životu; veď nás, abychom svatého Dominika Savio nejen oslavovali, ale také se od něho stále učili. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Převzato z Světci k nám hovoří...sv. Dominik Savio

sv. Dominik Savio

...


© Farnost