Ministranti-Zábřeh

    Domů            O nás             Materiály            Fotogalerie            Farnost    Naši patroni

Dominik Savio Don Bosco

Dominik Savio

Aktuality
Termíny
Kluci
Povídání

Don Bosco

Aktuality
Termíny
Kluci
Povídání
Fotogalerie
Videogalerie

sv. Don Bosco

Postavení: kněz a vychovatel, zakladatel řádu SDB

Úmrtí: 1888

Patron: katolických vydavatelů a nebeský ochránce učňovské mládeže

Atributy: děti, studenti, vyobrazován v kněžské klerice

Životopis

Pocházel z chudé venkovské rodiny v Piemontě. Roku 1841 byl vysvěcen na kněze a začal apoštolát mezi zanedbanou mládeži. Shromažďoval konfliktní chlapce, o které se nikdo nestaral. Pečoval, aby neměli hlad, vychovával je a každého nechal vyučit řemeslu. Stal se zakladatelem učňovských škol. S velkou předvídavostí se snažil předcházet chybám a životním omylům mladých lidí. Považoval se více za jejich přítele než učitele a zakusil proto mnoho nepříjemností. Za ochránce si zvolil svatého Františka Saleského, a proto se jeho následovníci nazývají "salesiáni". Již před smrtí Dona Bosca měli 64 domů a přes tisíc členů v Itálii a na mnoha místech ve světě.

Modlitba

Bože, tys povolal svatého Jana, aby se stal otcem a učitelem mládeže; dej i nám takovou lásku k lidem, abychom Ti sloužili tím, že přivádíme své bratry k Tobě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Převzato z Světci k nám hovoří...sv. Don Bosco

sv. Don Bosco

...


© Farnost. 2016-2017